Praktijkinformatie

Algemeen

Praktijk Mondhygienist Alkmaar

Maandag, woensdag en vrijdag (de Viaanse molen):
James Wattstraat 26
1817 DC Alkmaar

Donderdag (binnenstad) :
Fontein Verschuirstraat 16
1814 HG Alkmaar

(T) 072-5123314
(E) silvia@mondhygienistalkmaar.nl


Mijn telefoon is doorgeschakeld van maandag t/m vrijdag naar de balie-assistente van tandarts de Viaanse molen.
De balie-assistente is telefonisch bereiken tussen 08.30-12.30 en van 13.30-16.30.
Zij heeft inzage in mijn agenda en kan afspraken maken en gemaakte afspraken wijzigen.
 

Betaalgegevens

IBAN nr: NL05 INGB 0000 446227 ter naamstelling Praktijk Mondhygienist Alkmaar

Openingstijden

De praktijk is doorgaans geopend maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00-17.00.


Nieuwe patienten kunnen zich zowel telefonisch aanmelden als per email.
Voor het aanmelden via email:  

Ook kunt u via het onderstaande formulier een bericht sturen.
Naam:
*

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

 
Bericht:
*