Eerste bezoek

Meestal wordt u naar de mondhygiënist verwezen door uw tandarts. Het is raadzaam zo spoedig mogelijk te bellen na ontvangst van een verwijzing van uw tandarts.
Sinds 2006 is het ook mogelijk om zonder verwijzing van een tandarts een afspraak te maken.

Voor het maken van een afspraak kunt het beste telefonisch contact opnemen. Mijn telefoonnummer is doorgeschakeld naar de balie- assistente van tandarts de Viaanse molen.
Zij is de gehele dag telefonisch goed bereikbaar van 08.00-10.00, 10.30-12.30, 13.30-16.30.

Voor specifieke vragen:
Stuur mij een email
silvia@mondhygienistalkmaar.nl 

Eerste bezoek nieuwe patienten:

Over het algemeen plannen we de 1e afspraak 45 minuten voor u in.

We hebben een vol programma de 1e keer.
Doornemen NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens met de balie assistente of met mij 
(afhankelijk van de locatie).
Doornemen van uw medische en tandheelkundige historie dmv medische anamnese (deze kunt u ook al ingevuld meenemen)
Uitgebreid onderzoek tandvlees.
Mondhygiëne instructie indien nodig.
Plan van aanpak met een eventuele begroting.
Start mondhygiëne begeleiding en verwijderen van tandsteen en polijsten maar dat is afhankelijk van uw gezondheid van uw tandvlees.
(voor meer informatie zie gingivitis/parodontitis)

Voor de eerste afspraak vragen wij u de volgende documenten mee te nemen:
  1. Geldig legitimatiebewijs
  2. Verzekeringspas
  3. Ingevulde gezondheidsvragenlijst
  4. toestemming formulier nieuwe privacy wet mei 2018
  5. Verwijskaart indien gekregen van tandarts
  6. Het kan voor ons ook handig zijn als u uw tandenborstel en andere mondverzorgingsproducten zoals tandenstokers, ragers e.d meeneemt.
  7. Wilt u voor deze afspraak ook de huisregels lezen
De gezondheidsvragenlijst

Aanvulling betreffende ingevulde gezondheidsvragenlijst

Het inlichten van de zorgverlener, de mondhygienist over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder de medische gegevens kan een goede diagnose en een daarop aansluitende , juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.
Alle vragen hebben betrekking op de mond, uw gezondheid en eventueel medicijn gebruik. Deze lijst gebruiken wij om eventuele risico's uit te sluiten en om zo nodig, hier rekening mee te kunnen houden bij de behandeling.
Als er veranderingen plaatsvinden in uw algehele gezondheid bent u verplicht deze wijzigingen door de geven aan uw behandelaar. U draagt zelf de verantwoording als ik niet geheel op de hoogte ben van uw gezondheidstoestand.

In de relatie tussen u en mij zijn samenwerking en wederzijds vertrouwen belangrijk. Zowel ik als u moet openstaan om gezamenlijke inspanningen te leveren die bijdragen aan de behandeling. Ik werkt vanuit mijn professionaliteit aan de behandeling, geeft informatie en staat open voor vragen en eventuele klachten. Voor de u is het belangrijk dat u kan overleggen over wat u van de behandeling verwacht, maar ook dat uzelf bijdraagt aan de behandeling voor zover dat mogelijk is.

aanvulling toestemming formulier nieuwe privacywet mei 2018

Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patint(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Bij mij in de praktijk stuur ik alleen mijn behandel gegevens aan uw tandarts dus niet andere gegevens zoals de aanwezige medisch anamnese.
Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financile administratie.

Beveiliging van de gegevens
Mijn praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. In mijn geval is dit de balie assistente van de Viaanse molen die afspraken voor mij maakt. Zij heeft alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor haar taak en zij is verplicht tot geheimhouding.

Deze toestemming omvat mede het:
I. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn dossier.
Mijn praktijk zet zich in voor het bieden van de best mogelijke zorg. Vanaf de eerste keer, dat u mij bezoekt, hou ik een medisch dossier bij. Daarin staan uw persoonsgegevens in en gegevens die van belang zijn voor uw behandeling.
II. verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties.
Dit betreft het indienen van uw nota naar INFOMEDICS of bij uw zorgverzekering.
III. verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders; in mijn geval uw tandarts, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.

Om gegevens uitwisseling mogelijk te maken is de zorgmail ontwikkeld: een beveiligd netwerk, waarmee ik uw behandel gegevens betreffende mijn behandelingen kan uitwisselen met uw tandarts.
Omdat ik uw behandel gegevens niet zomaar ter beschikking mag stellen, vraag ik uw toestemming.

Indien deze toestemming niet wordt verleend, kan de behandelovereenkomst niet tot stand komen en kan u daarom niet als patint worden ingeschreven in mijn praktijk.